ארט

כשגאון ואמנות נפגשים
התערוכה הבינלאומית השלישית של בובות אמנותיות, ציור וגרפיקה
תרבות, תערוכות, השתלמויות ואירועים עסקיים